Dom pasywny

Dom Pasywny jest budynkiem o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza – od 15kWh/m2 na rok (dla porównania: dla budowanych dziś konwencjonalnych domów jednorodzinnych wartość ta wynosi około 120 kWh/m2.) w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła takie jak: mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne, ciepło odzyskane z wentylacji, tak iż …

Budowa

Wykonawca może zakończyć budowę dopiero po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru wszystkich prac, które były wymienione w umowie. Kierownik budowy musi dopilnować, by wykonawca sporządził dokumentację powykonawczą. Jeśli w czasie budowy nastąpiły niewielkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu, wystarczy nanieść je (po uzgodnieniu z projektantem) na kopie rysunków zatwierdzonego projektu. Niekiedy trzeba również …

Dodatkowe uzgodnienia projektowe

Niestety, dokumenty opisane w rozdziałach 1-3 to jeszcze nie wszystko, żeby złożyć kompletny projekt do pozwolenia na budowę. Na etapie projektowania pojawiają się kolejne dokumenty (decyzje i postanowienia), które są wystawiane przez instytucje państwowe i samorządowe na podstawie dostarczonych im projektów szczegółowych. Dodatkowym elementem są ekspertyzy i uzgodnienia dokonywane z rzeczoznawcami. Mimo to prosimy nie …