Dom pasywny

Dom Pasywny jest budynkiem o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza – od 15kWh/m2 na rok (dla porównania: dla budowanych dziś konwencjonalnych domów jednorodzinnych wartość ta wynosi około 120 kWh/m2.) w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła takie jak: mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne, ciepło odzyskane z wentylacji, tak iż budynek nie potrzebuje autonomicznego, aktywnego systemu ogrzewania. Potrzeby cieplne realizowane są przez odzysk ciepła i dogrzewanie powietrza wentylującego budynek. Główną wytyczną podczas projektowania takich budynków jest odpowiednia izolacja ścian zewnętrznych oraz oszczędność konstrukcji połączona z wytyczeniem odpowiedniej drogi dla instalacji wentylacyjnej i kanalizacyjnej.

Dom pasywny uznaje się za opłacalny ekonomicznie, gdy całkowite koszty skapitalizowane (budowa, łącznie z projektem i zainstalowanym wyposażeniem, plus koszty eksploatacji przez 30 lat) nie przekraczają odpowiednich kosztów dla przeciętnego nowego domu.

Cechy charakteryzujące standard budynków pasywnych

1. Zwarta bryła budynku i dobra izolacja cieplna:

Wszystkie elementy zewnętrznych przegród budynku są izolowane termicznie w takim stopniu, aby współczynnik U nie przekraczał 0,15 W/(m2.K).

2. Południowa orientacja i uwzględnienie problematyki zacieniania:

Pasywne wykorzystanie energii słonecznej jest znaczącym czynnikiem przy projektowaniu budynku pasywnego.

3. Energooszczędne oszklenie i ramy okienne:

Okna (oszklenie i ramy) powinny mieć współczynniki U nieprzekraczające 0,80 W/(m2.K), przy czym współczynniki g okien powinny wynosić około 50%.

4. Szczelność powietrzna przegród zewnętrznych budynku:

Przeciek powietrza przez nieszczelności połączeń musi być mniejszy od 0,6 objętości budynku na godzinę.

5. Pasywne podgrzewanie wstępne powietrza świeżego:

Świeże powietrze może być doprowadzane do budynku przez podziemne kanały, w których dochodzi do wymiany ciepła z gruntem. Powoduje to wstępne podgrzanie powietrza świeżego do temperatury powyżej 5°C, nawet w trakcie zimnych dni sezonu zimowego.

6. Wysoce efektywny odzysk ciepła z powietrza usuwanego przy wykorzystaniu wymiennika ciepła powietrze-powietrze:

Większość ciepła obecnego w powietrzu usuwanym jest przekazywana do napływającego powietrza świeżego (sprawność odzysku ciepła powyżej 80%).

7. Zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową wykorzystujące odnawialne źródła energii:

Energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczają kolektory słoneczne lub pompy ciepła.

8. Energooszczędny sprzęt gospodarstwa domowego:

W domu pasywnym nieodzowne są urządzenia o niskim zużyciu energii (lodówki, kuchenki, zamrażarki, lampy, pralki, suszarki itd.).

REKUPERATOR

Rekuperator  jest „sercem” każdego układu instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Urządzenie to jest odpowiedzialne za ilość odzyskanej energii, czyli odpowiada za odzysk ciepła jak również umożliwia nam ograniczenie strat ciepła dla wentylacji.

Urządzenie można zamontować w garażu, garderobie, na poddaszu użytkowym lub poddaszu izolowanym nieużytkowym lub w innym pomieszczeniu technicznym.

System wentylacji mechanicznej oparty na rekuperatorze zastępuje kominy wentylacji grawitacyjnej, konieczne natomiast jest pozostawienie kominów spalinowych do pieca i kominka.

15 powodów, dla których warto mieć rekuperację:

1. Niższe koszty ogrzewania domu (nawet o 50%).

2. Możliwość zmniejszenia rozmiarów grzejników i mocy pieca grzewczego (nawet o 45% mniejsze zapotrzebowanie budynku na ciepło).

3. Budynek jest energooszczędny (lepszy współczynnik energooszczędności w świadectwie energetycznym).

4. Możliwość rezygnacji z budowy drogich kominów do wentylacji grawitacyjnej.

5. Możliwość rezygnacji z droższych okien z nawiewnikami i mikrowentylacją.

6. Podwyższenie standardu budynku (łatwiejsza późniejsza sprzedaż)

7. Brak niebezpiecznych dla zdrowia przeciągów (nie ma potrzeby przewietrzania poprzez naprzeciwległe otwarcie okien).

8. Budynek z wentylacją mechaniczną jest przewietrzany w każdych warunkach (niezależnie od warunków atmosferycznych).

9. Filtracja nawiewanego powietrza (mniej alergenów i pyłów w domowym powietrzu).

10. Lepsze samopoczucie przez całą dobę dzięki mniejszej zawartości CO2 w powietrzu.

11. Niższa emisja CO2 do atmosfery (ochrona środowiska).

12. Oddychamy tylko świeżym powietrzem: rekuperacja dostarcza świeże powietrze i usuwa zużyte.

13. Rekuperacja obniża zawartość wilgoci w powietrzu wewnętrznym.

14. Możliwość montażu gruntowego wymiennika ciepła (dodatkowe chłodzenie latem i jeszcze większa sprawność rekuperatora zimą)

15. Ciągły dostęp do świeżego powietrza (również zimą) bez wychładzania domu.

Bibliografia: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej