Aktualności

Kącik techniczny poświęcony jest informacjom na temat nowych technologii, materiałów budowlanych oraz zagadnień z zakresu architektury i budownictwa.
Jeśli masz jakiś ciekawy materiał lub temat i chcesz się podzielić z innymi napisz do nas.

Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

 

NFOŚ uruchomił program dopłat do kredytów zaciągniętych na budowę energooszczędnych.

26 września 2012r. Rada Nadzorcza NFOŚ i GW podjęła decyzję o uruchomieniu dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków. Niemal o połowę wzrosła kwota zapowiadanego jednorazowego bezzwrotnego dofinansowania - do 50 tysięcy złotych dopłaty do budowy domu pasywnego oraz do 30 tysięcy złotych do domu energooszczędnego.

 

O dopłatę w wysokości 30000 zł lub 50000 zł będzie mogła ubiegać się osoba fizyczna, korzystająca z kredytu na budowę domu jednorodzinnego, spełniającego założone parametry energooszczędności odpowiednio NF 40 lub NF 15. Oznacza to, że dom powinien zużywać na potrzeby ogrzewania nie więcej energii niż 40 lub 15 kWh/m2/rok.

Program będzie obowiązywał sześć lat (do 2018 roku). Dotacja kierowana jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej.

 

Na takie wsparcie mogą również liczyć inwestorzy budujący domy tzw. systemem gospodarczym.

Jednorazowe dofinansowanie zostanie wypłacone inwestorom po zakończeniu budowy oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii. Oferowane przez Fundusz wsparcie finansowe będzie przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu hipotecznego. Przekazanie pieniędzy odbywać się będzie bezgotówkowo, w formie dotacji wypłacanej bezpośrednio na konto kredytowe beneficjenta. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu. Program zaplanowano do 2018 roku ponieważ dwa lata później (2020 rok) budowanie domów „o niemal zerowym zużyciu energii” stanie się obowiązkiem wszystkich inwestorów w Polsce (na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.)

 

UWAGA

Nie ma możliwości uzyskania dotacji jako refundacji poniesionych nakładów na wykonanie energooszczędnych rozwiązań. Dofinansowanie NFOŚ i GW jest w formie częściowej spłaty zaciągniętego na cel budowy kredytu! Przy budowie systemem gospodarczym - bez  kredytu -dotacja nie przysługuje.

Sama możliwość uzyskania dotacji jest dopiero po zakończeniu prac i udokumentowaniu iż osiągnęło się zamierzony przez ustawodawcę efekt. Następstwem takiego podejścia jest loteria w zakresie uzyskania dotacji pomimo wykonania założonych w projekcie rozwiązań.

 

Przygotowanie się do uzyskania dotacji i cały przebieg prac zmierzających do udowodnienia uzyskania założonych parametrów:


Wg wytycznych NFOŚ :

Potwierdzenie spełnienia przez budynek wymagań w zakresie standardu energetycznego z
określonej grupy (NF15 lub NF40) należy udokumentować poprzez przedstawienie do weryfikacji:
• projektu budowlanego, na podstawie którego uzyskano pozwolenia na budowę, wykonanego na bazie przepisów ustawy Prawo budowlane,
branżowych projektów wykonawczych umożliwiających praktyczną realizację
zaprojektowanego budynku, wykonanych zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy Prawo budowlane,
• obliczeń potwierdzających osiągnięcie przez budynek określonego standardu energetycznego,
• oświadczenie projektanta, że projekt jest wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462) oraz zgodnie z wytycznymi NFOŚ i GW  opisanymi w niniejszym dokumencie.

Osoba wykonująca świadectwo charakterystyki energetycznej musi wykonać je zgodnie z zasadami NFOŚ. Po tej procedurze całość dokumentacji trafia do weryfikatora, który sprawdza poprawność dokumentacji, obliczeń i potencjalne występowanie mostków cieplnych.

 

ILE WYNIESIE FAKTYCZNA DOTACJA?

Ilość dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji przerazi większość inwestorów. Można szacować, iż ilość dokumentacji, badań, weryfikacji i koszty z tym związane mogą pochłonąć 50% uzyskanego dofinansowania. Przy czym należy pamiętać, że zgromadzenie dokumentacji i przeprowadzenie wszystkich procedur nie gwarantuje uzyskania dotacji.

Koszty związane z ubieganiem się o dotacje  pokrywa  Inwestor (również za pracę weryfikatora projektu).